Camping & Stugor

Ett stenkast från badanläggningen finns campingplatser med utsikt över böljande fält och med Kilsbergen som bakgrund. Vi har idag: 30 elplatser, en servicebyggnad med kök och diskmöjligheter, duschar och toalett. En stuga med fyra bäddar, dusch, toalett och pentry. En campingstuga med fyra bäddar +1. Ett övernattningsrum för 2 personer.

Köp kort här

För en snabbare incheckning och hantering i receptionen så bör du förbereda din resa genom att ladda ner ditt campingkort så det finns i telefonen när du checkar in.

Campingpriser

Inklusive inträde till badet med vattenrutschbana

Ett fåtal platser är ämnade som säsongsplatser, pris efter överenskommelse.

Campingplats inkl el
280/ kr
  • Pris per dygn
Campingplats exl el
250/ kr
  • Pris per dygn
Mindre tält
200/ kr
  • Max 2 pers, Pris per dygn

Vad gäller om jag vill avboka?

Du kan avboka muntligen, skriftligen eller via e-post till oss eller vid förekommande fall via vår onlinebokning. För avbokning senare än 40 dagar före ankomstdag uttas en schablonbaserad ersättning enligt nedan.

Avbokningsvillkor

För avbokning gäller följande villkor (när reglerna för öppet köp inte gäller). Separata regler gäller om du har avbeställningsskydd (se nedan).

Sker avbokningen 40 dagar eller tidigare före tillträde ska du betala högst 10 % av det avtalade beloppet.
Sker avbokning 39-8 dagar före tillträde ska du betala högst 25 % av avtalat belopp.
Sker avbokningen 7-2 dagar före tillträde ska du betala högst 75 % av avtalat belopp.
Vid senare avbokning än 2 dagar före tillträdesdag enligt avtal, eller om du avbryter

pågående vistelse utan giltigt skäl, återbetalas inga pengar och vi har rätt att ta betalt för eventuellt avtalat belopp som inte betalats in.

Avbeställningsskydd

Vid bokningstillfället kan du köpa ett avbeställningsskydd som gäller i kombination med nedanstående villkor. Kostnad avbeställningsskydd: max 250 kr.
Avbeställningsskyddet innebär att du kan avboka fram till avtalad ankomstdag. Avbokning måste dock ske så fort du vet att du inte kommer att kunna fullfölja avtalet på grund av någon av nedanstående händelser. Avbeställningsskyddet ger dig också rätt att avbryta pågående vistelse och återfå belopp motsvarande den del av vistelsetiden du inte kunnat nyttja om någon av punkterna nedan inträffar.

Giltiga skäl för att nyttja avbeställningsskyddet är:

1. vid dödsfall, sjukdom eller olycksfall av allvarlig art som drabbat dig själv, make/maka, sambo, dina föräldrar, barn, syskon eller medresenär,
2. att det inträffar någon annan allvarlig händelse utanför din kontroll, t.ex. omfattande eldsvåda eller översvämning i din bostad, som medför att det inte är rimligt att begära att du ska stå fast vid din bokning,

3. vid inkallelse till försvarsmakten eller civilförsvaret eller
4. om du på grund av arbetslöshet eller nyanställning är förhindrad att fullfölja din bokning.
Ditt förhinder måste kunna styrkas med relevant intyg, från t.ex. läkare eller försäkringsbolag. Intyget ska komma in till oss senast 30 dagar efter avbokningsdatum.
Det belopp du ska återfå utbetalas senast 10 dagar efter att du har kommit in med intyg som visar att du har rätt att använda avbokningsskyddet.

Följande ordningsregler är till för din och de andra gästernas trevnad och säkerhet. Vi hoppas dessa skall göra att du får en trevlig vistelse.

 

BAD

· Bad är endast tillåtet under badets öppettider.

CAMPING

· Parkera din husvagn med draget mot vägen och kontrollera så det är minst 4m avstånd mellan varandra.
· Campingvärden och övrig personal är ansvarig för lugn och ordning och hjälper till om det uppstår problem. Ring 070-3865236.
· Husvagnar ska vara inregistrerade till användning till motordrivet fordon.
· Egna fasta anordningar vid tält eller husvagn såsom staket och skyddsvallar är inte tillåtna. Se till att gasol och elutrustning är provad och godkänd enligt gällande bestämmelser.
· Stör inte lugnet på campingplatsen med motordrivet fordon mer än absolut nödvändigt. Kör i gånghastighet och så korta sträckor som möjligt.
· En generell regel på campingplatser är att visa hänsyn. Störande uppträdande är inte tillåtet. Mellan kl. 22.00 och 07.00 ska det vara tyst på campingplatsen.
· Hjälp barnen att hitta platser som är lämpliga för lek och bollspel. På de flesta platser finns speciella lekplatser och bollplaner iordningställda. Att kasta eller sparka boll bland tälten och husvagnarna är inte tillåtet.
· Hundar är endast tillåtet på campingområdet och inte badet. Hundägare ombeds visa största möjliga hänsyn mot övriga gäster. Håll i hunden i kort koppel och rasta den på anvisad plats eller utanför området.
· Hjälp oss att hålla campingplatsen ren och skräpfri. Använd sophållarna som finns inom området. Tänk på att inte slänga glödande grillkol eller andra brandfarliga föremål i våra sopkärl.
· Lämna de gemensamma utrymmen (toaletter, tvätt- och duschrum, kök och disk) i samma skick som du själv önskar finna dem.
· Avresa. Om inte annat avtalats med receptionen så ska campingtomten/stuga vara utrymd och städade före kl. 12:00 på avresedagen. Detta med hänsyn till nya gäster. Vi är tacksamma för besked om avresedagen. Detta med hänsyn till nya gäster. Vi är tacksamma för besked om avresedagen i god tid, särskilt under högsäsong.
· Campingvärden eller personalen ansvarar inte för skador på eller förlust av campinggästernas ägodelar. Den som skadar byggnader, material eller gästens ägodelar kan göras ersättningsskyldig.
· Vi förutsätter att alla campinggäster tar hänsyn till varandra och hjälps åt att hålla ordning. Personalen har en skyldighet att agera i de fall där någon gäst inte respekterar dessa ordningsregler.
· Var aktsam om naturen – den behöver ditt skydd.

Stugor

Stuga 1

Hyra av liten stuga med dusch, Wc, pentry, 4 bäddar +1
och en mysig altan mm.

850kr/natt för boende inkl. inträde till badet
4900kr/vecka inkl. badet.

Stuga 2

Hyra av liten stuga med 4 bäddar +1 och en mysig altan mm.

750kr/natt för boende inkl. inträde till badet
3900kr/vecka inkl. badet.