Fortsättningskurser för barn

Simsätt crawl, bröstsim och ryggsimDelfinen


Sannabadet

8 lektioner

995 kr


Kursstart

Startdatum: 12/6

12/6-19/6

Bassäng: Stora bassängen, 27-28 grader


Tid: 11.00-11.30 (Med förälder)

Instruktör: Emma 


Tid: 17.45-18.15 (Med förälder)

Instruktör: Carin


Information om kursen Delfinen


* Förkunskaper: Kunna simma 8-12 m sjävständigt antingen crawl eller bröstsim samt flyta utan hjälp och dyka. 


* Mål: I Delfinen så fortsätter vi att utveckla simtekniken i crawl och ryggsim och börjar även att hämta luft via sidoandning och vända via voltvändningar.


Vi lär oss flyta längre stunder och ta oss fram på både rygg och mage utan simhjälpmedel minst 5-30 m (bröstsim, crawl och ryggsim).


Vi använder inte längre simhjälpmedel lika mycket utan fokuserar på att utveckla barnets egen förmåga att simma, vila och rädda sig själv i vattnet, men kan använda simhjälpmedel kortare stunder för att utveckla vissa av dessa kunskaper.


I Delfinen börjar vi även introducera ytterligare ett simsätt, bröstsim.


* Syfte: Simma självständigt längre sträckor i vattnet och hämta luft via sidoandning samt vända via voltvändning.


I delfinen ska man kunna flyta självständigt och få en djupare förståelse för vattensäkerhet. Barnet ska kunna rädda sig själv och andra i vattnet samt kunna simma kortare sträckor bröstsim med pop-up andning.


Nästa nivå Teknikhajen