Fortsättningskurser för barn

Simsätt crawl, bröstsim och ryggsimDelfinen


Sannabadet

8 lektioner

995 kr


Information om kursen Delfinen


* Förkunskaper: Kunna simma 8-12 m sjävständigt antingen crawl eller bröstsim samt flyta utan hjälp och dyka. 


* Mål: I Delfinen så fortsätter vi att utveckla simtekniken i crawl och ryggsim och börjar även att hämta luft via sidoandning och vända via voltvändningar.


Vi lär oss flyta längre stunder och ta oss fram på både rygg och mage utan simhjälpmedel minst 5-30 m (bröstsim, crawl och ryggsim).


Vi använder inte längre simhjälpmedel lika mycket utan fokuserar på att utveckla barnets egen förmåga att simma, vila och rädda sig själv i vattnet, men kan använda simhjälpmedel kortare stunder för att utveckla vissa av dessa kunskaper.


I Delfinen börjar vi även introducera ytterligare ett simsätt, bröstsim.


* Syfte: Simma självständigt längre sträckor i vattnet och hämta luft via sidoandning samt vända via voltvändning.


I delfinen ska man kunna flyta självständigt och få en djupare förståelse för vattensäkerhet. Barnet ska kunna rädda sig själv och andra i vattnet samt kunna simma kortare sträckor bröstsim med pop-up andning.


Nästa nivå Teknikhajen

Teknikhajen 


Sannabadet

8 lektioner

995 kr


Kursstart

Startdatum: 12/6

12/6-19/6

Bassäng: Stora bassängen, 27-28 grader


Tid: 11.30-12.00 (Utan föräldrar)

Instruktör: EmmaInformation om kursen Teknikhajen


* Förkunskap: Barnet ska vara över 6 år gammalt och kunna simma 50 meter på mage eller rygg utan att vara beroende av en vuxen i vattnet. Det är en fördel om man kan flera simsätt, men inget krav.


* Mål: Målet i kursen är att eleven ska kunna simma 150 meter i magläge och 50 meter i ryggläge, detta är även kravet för godkänt betyg i idrott i skolan.


Målet är också att kunna hoppa och dyka från en kant eller stol på djupt vatten.

Samt att kunna ligga på rygg och vila 30 sekunder och sedan vända från mage till rygg.


I denna kurs övar vi på samtliga simsätt inklusive vändningar så som voltvändningar och svaltag.


Kursen avslutas med antingen med ett simmärkes prov där man prövar simborgarmärket eller annat simmärke eller en vattensäkerts-lektion med fokus på livräddning.


Målet i kursen är att klara 200 m med korrekt simteknik samt kunna grunderna i samtliga simsätt. Målet är också att kunna göra ett korrekt dyk samt vändningar.


Nästa nivå Delfinens Tävlingsgrupp


Ingen förälder med i vattnet